Βιωματικές Δράσεις

Βιωματικές δράσεις School Events

Τι είναι η Βιωματική Μάθηση;

Η Βιωματική μάθηση είναι η διαδικασία της μάθησης ενός αντικειμένου μέσα από στοχευμένες δράσεις. Βασικός στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων στο να δημιουργήσουν εμπειρίες με τη βοήθεια προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη μέθοδος μάθησης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη για όλες τις ηλικίες ομάδες καθώς επιδρά ευεργετικά στην αλλαγή της σκέψης, των συναισθημάτων αλλά και της συμπεριφοράς. Τα παιδιά γίνονται συμμέτοχοι σε κάθε πρόγραμμα, αποκτούν γνώσεις, μαθαίνουν να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, χτίζοντας παράλληλα την αυτοεκτίμηση τους.
Όλες μας οι Βιωματικές δράσεις είναι ενσωματωμένες στις σχολικές εκδρομές του προγράμματος μας.

Οι Δράσεις Μας