Κυκλοφοριακή Παιδεία


Κυκλοφοριακή Παιδεία


Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλές εκατοντάδες παιδιά τραυματίζονται καθημερινά λόγω οδικών ατυχημάτων. Μη γνωρίζοντας τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, η απειρία και η απροσεξία είναι οι αμέσως επόμενοι κυριότεροι λόγοι.

Όπως οι γονείς στο σπίτι έτσι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν το ρόλο στο σχολείο να διδάξουν στους μαθητές, την οδική ασφάλεια και τις βέλτιστες πρακτικές αυτής.

Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Παιδείας που με διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνουμε στα παιδιά πως θα πρέπει να κινούνται στους δρόμους και τι πρέπει να προσέχουν.

Κυκλοφοριακή Παιδεία


Οι στατιστικές δείχνουν ότι πολλές εκατοντάδες παιδιά τραυματίζονται καθημερινά λόγω οδικών ατυχημάτων. Μη γνωρίζοντας τους κανόνες της οδικής ασφάλειας, η απειρία και η απροσεξία είναι οι αμέσως επόμενοι κυριότεροι λόγοι.

Όπως οι γονείς στο σπίτι έτσι και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν το ρόλο στο σχολείο να διδάξουν στους μαθητές, την οδική ασφάλεια και τις βέλτιστες πρακτικές αυτής.

Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Παιδείας που με διασκεδαστικό τρόπο μαθαίνουμε στα παιδιά πως θα πρέπει να κινούνται στους δρόμους και τι πρέπει να προσέχουν.

Τα στάδια του προγράμματος είναι τα παρακάτω:


  • Συμβουλές για τον σωστό τρόπο διέλευσης πολυσύχναστων δρόμων και χρήσης των διαβάσεων – πεζοδρομίων.
  • Συμβουλές για την χρήση των κατάλληλων ρούχων χρωματικά προκειμένου να γινόμαστε αντιληπτοί από τα διερχόμενα οχήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • Σύντομη γνωριμία με τα σήματα του Κ.Ο.Κ
  • Εξήγηση των κινδύνων που συντρέχουν όταν δεν ελέγχουμε καλά τον δρόμο που θέλουμε να διασχίσουμε

Μετά από το θεωρητικό κομμάτι, όλα τα παιδιά θα συμμετάσχουν και στο πρακτικό μέρος ως οδηγοί (Buggy με πετάλι) και ως πεζοί (μετακίνηση μόνο από τις διαβάσεις πεζών και πεζοδρομίων)

Διασκεδάστε Μαζί Μας


6985578837