Σχολικές εκδρομές Γυμνασίου Λυκείου

Σχολική εκδρομή γυμνασίου και λυκείου

Σίγουρα τα παιδιά αυτών των τάξεων λόγω του φορτωμένου προγράμματός τους, χρειάζεται να εκτονωθούν, να διασκεδάσουν και να κάνουν ένα διάλειμμά από τις καθημερινές υποχρεώσεις τους.

Σεβόμενοι αυτήν την ανάγκη, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο οι μαθητές των Γυμνασίων-Λυκείων που θα μας επισκεφτούν θα διασκεδάσουν, θα ξεδώσουν και θα χαλαρώσουν!