Πολιτική και όροι ακυρώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΌΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

-Η εξόφληση για την περίοδο που έχει επιλεγεί γίνεται το αργότερο τρείς εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου.

– Για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται 1-7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της περιόδου επιστρέφεται το 50% της πληρωμής ή μετατίθεται σε επόμενη περίοδο.

– Σε περίπτωση μη εμφάνισης δεν επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβληθεί.

– Σε περίπτωση που η συμμετοχή τελικά είναι μικρότερης διάρκειας από την αναγραφόμενη στην αίτηση συμμετοχής και ανεξαρτήτου αιτίας (ασθένειας, κώλυμα γονέων κλπ), τυχόν ποσό επιστροφής παραμένει στην διάθεση του παιδιού για συμμετοχή σε επόμενο Camp κλπ. Σε κάθε περίπτωση χρήματα δεν επιστρέφονται.

-Η συμμετοχή σε κάθε περίοδο αφορά σε ολόκληρη την περίοδο και όχι μέρες αυτής. Το κόστος συμμετοχής υπολογίζεται με βάση τις περιόδους που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

Απαραίτητο στοιχείο με τη συμμετοχή του παιδιού θεωρείται η προσκόμιση Ιατρικής Βεβαίωσης υπογεγραμμένη από ιατρό που να αναφέρει ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες του αθλητικού Camp. Η βεβαίωση μπορεί να είναι γνήσιο αντίγραφο βεβαίωσης που καταθέσατε στο Σχολείο και προσκομίζεται μέχρι τη πρώτη ημέρα του προγράμματος.  Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις υγειονομικές οδηγίες. Το αντίτιμο κάθε περιόδου θα πρέπει να εξοφλείται τουλάχιστον 3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της
Διατηρούμε το δικαίωμα της διακοπής της συμμετοχής του παιδιού σε περίπτωση καθυστέρησες της εξόφλησης .Αλλαγές στα προγράμματα και στις περιόδους μετά τη δήλωση συμμετοχής γίνονται μόνο εγγράφως. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού πρέπει να ενημερώσετε τον υπεύθυνο του προγράμματος στο τηλέφωνο 6985578837  μέχρι τις 10.00 π.μ. της ίδιας μέρας.
Οι μέρες που χάνονται δεν αναπληρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήματα . Επιστρέφονται μόνο σε περίπτωση ασθένειας για περισσότερο από τρεις μέρες με Ιατρική  Βεβαίωση  ή αναπληρώνονται οι μέρες σε άλλη περίοδο.
Σε περίπτωση αποβολής από το Summer Camp λόγω απρεπούς συμπεριφοράς επιστρέφεται το 50% της περιόδου από την οποία αποβλήθηκε και το 100% των επιπλέον περιόδων που ενδεχομένως έχουν επιλεγεί και πληρωθεί για τον αποβληθέντα. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους μεγάλα χρηματικά ποσά καθώς και πολύτιμα αντικείμενα (κινητά , Tablets ,mp3 κλπ).Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας τους. Για δραστηριότητες που εξαρτώνται από αστάθμητους παράγοντες διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος χωρίς ειδοποίηση .
Με την αποδοχή των όρων συμφωνείτε ότι το παιδί σας να πάρει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος και επιτρέπεται την φωτογράφιση του για  διαφημιστική χρήση στην ιστοσελίδα και σε έντυπα.