Σας καλωσορίζουμε στο School-events.

Εδώ, η διασκέδαση και η μάθηση γίνονται ένα. Παιδαγωγοί και καθηγητές φυσικής αγωγής, δημιούργησαν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τη βοήθεια αγαπημένων παιχνιδιών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

  • Η ενίσχυση των κοινωνικών ικανοτήτων των παιδιών – (Social skills)
  • Το «χτίσιμο» της αυτοπεποίθησης τόσο σε ατομικό αλλά και ομαδικό
    επίπεδο – (Self and Τeam confidence)
  • Η ενίσχυση των ομαδικών δεξιοτήτων (Teamwork skills & Team Build )
  • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης (Self-esteem)
  • Η καταπολέμηση της διάσπασης προσοχής (Focus Skills)

Κάθε παιδί που συμμετέχει, θα πρέπει να επικοινωνήσει και να εμπιστευτεί τον
συμπαίχτη του καθώς και να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε μια ομάδα δίνοντας
τη προσοχή του στον τελικό στόχο. να βγει νικητής.